Nový prístroj Ak Sensor ALL®, vybavený dvoma hlavicami, kombinuje prevratnú senzorovú technológiu na ošetrenie tela a tváre. Okrem toho Ak Sensor ALL® vďaka tlakovým senzorom umiestneným v nástavci automaticky kalibruje tlak a vibračnú frekvenciu tak, aby bolo možné prispôsobiť a upraviť terapiu podľa individuálnych potrieb klienta.

BENEFITY OŠETRENIA TVÁRA

BENEFITY OŠETRENIE TELA

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE